ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 126                                               

Mansice

Mansice, veya eski adıyla Vogulca, Rusyanın Hanti-Mansi Özerk Okrugunda ve Sverdlovsk Oblastında yasayan Mansilerce konusulan bir dildir. Ob Nehri çevresi, Mansi dilini konusulduğu yer olarak gösterilmektedir. 1990 sayımlarına bakıldığında Rusyad ...

                                               

Minangkabau dili

Minangkabau dili) Endonezyanın Sumatra, Riau, Jambi, Bengkulu, Cava, Açe ve Malezyanın Negeri Sembilan bölgelerinde konuslan Avustronezya dilidir. Basta Minangkabaular olmak üzere 10 milyona yakın konusanı vardır. Minangkabau dili konusulduğu böl ...

                                               

Okinawaca

Okinawaca, Japonyaya bağlı Okinawa Adasının güney kesiminde ve çevresindeki Keraman, Kume-jiman, Tonakin, Aguni ve diğer küçük adalarda konusulan bir Kuzey Ryukyu dilidir. Okinawaca, genellikle birçok yerel lehçeyi kapsamaktadır. Shuri-Naha lehçe ...

                                               

Pirahã dili

Pirahã, ya da Múra-Pirahã, Brezilyada dıs dünya ile bağlantısı kopuk Pirahã topluluğunun yerli dilidir. Pirahãlar, Amazon Nehrinin bir kolu olan Maici Nehri kıyısında yasarlar. Pirahã dili, 8 sessiz 3 sesli harften olusur ve hatta o kadar karması ...

                                               

Proto Güney Kafkasya dili

Proto Güney Kafkasya dili veya Proto Kartveli dili, günümüz Güney Kafkasya halklarının ataları tarafından konusulan Güney Kafkas dillerinin ortak atasının dilsel olarak yeniden yapılandırılmasıdır. Bu dilin varlığı, mevcut Güney Kafkasya dillerin ...

                                               

Sümerce

Sümerce, Sümerlerin anadili. Güney Mezopotamyada MÖ 4000 yılında konusuluyordu. MÖ 2000li yılların baslarında yerini konusma dili olarak Akadcaya bıraktı ancak Mezopotamyada MS 1. yüzyıla kadar kutsal, sölensel, edebî ve bilimsel bir dil olarak k ...

                                               

Sorca

Sorca veya Sor Türkçesi, Sorlar tarafından konusulan Türk dillerinin Sibirya grubuna bağlı Türk dillerinden biridir. Tuvacaya büyük benzerlik gösterir. Rusyanın Kemerovo bölgesinde 2.840 kisi konusmaktadır. Günümüzde Sorca Kemerovo Üniversitesind ...

                                               

Tamilce

Tamilce, ağırlıklı olarak Hindistan ve Sri Lankada yasayan Tamiller tarafından konusulan bir Dravid dili. 2000 yıllı askın bir yazılı tarihe sahip dil, yaklasık 75 milyon insan tarafından konusulur. Dil, Sri Lanka ve Singapur’da resmî dil konumun ...

                                               

Votça

Votça, Ingriyada Votlar tarafından konusulan ve Ural dil ailesinin Fin dilleri koluna bağlı bir dildir. Votça günümüzde yalnızca Kingisepp rayonuna bağlı Krakolye ve Lujitski köylerinde konusulmakta olup neredeyse ölmek üzere olan bir dildir. The ...

                                               

Yakutça

Yakutça veya Sahaca, Sahaların konustuğu dildir. Türk dillerinin Sibirya grubuna bağlı dil 450.140 kisi tarafından konusulur. Ayrıca Taymir Yarımadasının doğusunda yasayan halkların ticaret dilidir. Konusucuların çoğunluğu Rusyaya bağlı Yakutista ...

                                               

Etimoloji

Etimoloji, kelimelerin köklerini, hangi dile ait olduklarını, ne zaman ortaya çıktıklarını, ilk olarak hangi kaynakta kayıt altına alındıklarını, ses ve anlam bakımından geçirdikleri dönüsümleri inceleyen dil bilimi dalıdır. Osmanlıca "Ilm-i Isti ...

                                               

Caspar Clee

Caspar Clee, Kaspar Klee, Cle olarak da bilinen Alman filolog, etimolog ve tarihçidir. 1553 yılında Wehlaude doğmus, 14 Eylül 1602de Königsberg da ölmüstür.

                                               

Kökenbilimsel sözlük

Köken bilimsel sözlük veya etimolojik sözlük, verilen sözcükleri köken bilimi açısından inceleyen sözlüktür. Sözcüklerin kökenini, nereden geldiklerini anlamsal ve köken bilimsel olarak inceler ve gösterir. Bazı sözlükler aynı zamanda hem sözcüğü ...

                                               

Türk (etimoloji)

Türk adının bilim çevrelerince kabul edilen ilk kullanımı MS 1. yüzyılda Pomponius Mela ve Plinius adlı Romalı tarihçilerce kaydedilmistir. Azakın doğusunda yasayan insanlar Turcae/Tyrcae adı ile kayda geçmistir. "Türk" sözcüğüne yakın ifadeler Ç ...

                                               

Dil felsefesi

Dil felsefesi, dil ile felsefe arasındaki iliski temelde felsefecilerin dili kullanarak felsefe yapmalarından kaynaklanmaktadır. Özelde ise, dil felsefesi baslığı altında dilin özü, anlamı, kökeni ve yapısı felsefî açıdan sorgulanmaktadır. Bir ar ...

                                               

Walter Benjamin

Walter Benedix Schönflies Benjamin, Alman edebiyat elestirmeni, düsünür, kültür tarihçisi ve estetik kuramcısı.

                                               

Dilci felsefe

Dilci felsefe, Felsefe problemlerini dilin çesitli kullanımlarını inceleyerek çözmeyi amaçlayan felsefi tavırdır. Felsefi problemlerin özünü ve yapısını, gündelik dili analiz ettiğimiz zaman daha iyi anlayabileceğimizi savunan anlayıs, dilin günd ...

                                               

Gündelik dil felsefesi

Gündelik dil felsefesi, 20. Yüzyılda ortaya çıkan bir felsefe akımıdır. Bir felsefe yapma tarzı olarak, mantıkçı pozitivizmin ideal dil anlayısını elestiren Austin, Searle, Grice gibi filozofların çalıs­malarını nitelendirmektedir. Bu filozoflara ...

                                               

Wilhelm von Humboldt

Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand von Humboldt, Alman filozof, dilbilimci ve devlet adamı. Berlin Üniversitesinin kurucularındandır. Humboldt, Alman kültür tarihinde uzun süre etkili olan bir kisiliğe sahiptir. Kardesi Alexander ile düsü ...

                                               

David Benjamin Kaplan

David Benjamin Kaplan Kaliforniya Üniversitesi, Los Angelesta akademik hayatını sürdüren Amerikalı felsefeci ve mantıkçı. Felsefi çalısmaları daha çok mantık, felsefi mantık, modaliti, dil felsefesi, metafizik ve bilgi felsefesi odaklıdır.

                                               

Kullanma-sözetme ayrımı

Kullanma-sözetme ayrımı analitik felsefenin kurucu kavramlarından biridir. Ankara sözcüğü için kullanım ve sözetme ayrımını yapacak olursak: Sözetme: Ankara altı harften olusur. Kullanma: Ankara, nüfusu bes buçuk milyon olan bir kenttir. Ilk tümc ...

                                               

Söylem etiği

Söylem etiği, söylemin varsayımlarını inceleyerek normatif ya da etik gerçekler belirlemeye çalısan bir tür argümanı ifade eder. Bu argümanın varyasyonları esitlikçi etiğin ve özgürlükçü etiğin olusturulmasında kullanılmıstır. Alman filozoflar Jü ...

                                               

Klasik filoloji

Klasikler veya Klasik Filoloji, Yunanca ve Klasik Latince dillerinin filolojisidir. Tarihsel olarak, kökenleri M.Ö. 4. yüzyıl dolaylarında Pergamon ve Iskenderiyeye dayanmak üzere Yunanlar ve Romalılar tarafından Roma ve Bizans Imparatorluklarınd ...

                                               

Ses bilgisi

Ses bilgisi ya da fonetik sözcüğü, Yunanca" ses ” anlamında olan phōnḗ sözcüğünden türetilen ve" isitilen, duyulan ” anlamına gelen phōnētikós sözcüğünden gelmektedir. Ses bilgisi, dilsel seslerin öğelerini arastırır. Ses bilgisi; modern dilbilim ...

                                               

Fonetik transkripsiyon

Fonetik transkripsiyon, semboller kullanılarak konusma seslerinin her birinin bir karakterle gösterilmesidir. Fonetik transkripsiyonun en yaygın hali, bir fonetik alfabe kullanılarak yapılan çesididir, bunun en bilineni Uluslararası Fonetik Alfab ...

                                               

Puberfoni

Puberfoni ya da Mutasyonel Falsetto, preadolesan dönemde yüksek perdeli sesi, adolesan ve yetiskinlik döneminde alçak perdeli sese çevirmede yetersizlik ile karakterize bir ses bozukluğudur. Puberte dönemindeki bireylerde ortaya çıkıp düzeltilmed ...

                                               

Ses aygıtı

Konusmayı sağlayan organların tümüne ses aygıtı adı verilir. Göğüs bosluğu ile karın bosluğunu birbirinden ayıran diyaframdan dudaklara kadar olan kısıma ise ses yolu denir.

                                               

Günes-Dil Teorisi

Günes Dil Teorisi, Türkçenin dünya tarihindeki ilk dillerden biri olduğunu savunan dilbilim teorisidir. Teori, 1930lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk tarafından desteklendi ve bizzat gelistirildi, ancak dilbilimciler tarafından kabul görmedi ve kı ...

                                               

Adam asmaca

Adam asmaca, iki veya daha fazla oyuncu ile oynanabilen bir kâğıt kalem tahmin oyunudur. Bir oyuncu bir kelime, ifade ya da cümleyi sırayla harf veya rakam önererek tahmin etmeye çalısır. Oyuncunun her bilmediği harf veya rakam için ise darağacın ...

                                               

Kelime bulma oyunu

Kelime arama, kelime avı gibi isimlerle de bilinen kelime bulma oyunu genellikle kare veya dikdörtgen sekle sahip bir ızgaraya yerlestirilen belirli bazı kelimelerin harflerinden olusur. Bu bulmacanın amacı kutu içine yerlestirilen gizli kelimele ...

                                               

Le Train de Nulle Part

Le Train de Nulle Part 2004 yılında Michel Dansel tarafından Fransızca dilinde kaleme alınmıs 233 sayfa uzunluğunda bir romandır. Eserini Michel Thaler mahlası altında yazan Michel Dansel kullandığı dilin sınırlarını zorlayarak kitabı, hiçbir fii ...

                                               

Pangram

Pangram, herhangi bir dilin alfabesi içerisindeki tüm harfleri içermesi kosuluyla olusturulmus belli bir anlam ifade eden cümlelere verilen genel ad. Aslen Yunancada bütün, hepsi anlamına gelen "pan" ve harf anlamına gelen "gramma" sözcüklerinden ...

                                               

Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı

SHAPE, Kuzey Atlantik Antlasması Örgütünün Müttefik Harekât Komutanlığının karargahıdır. 1967den beri Belçikanın Mons sehrinin kuzeyindeki Casteauda bulunmaktadır. Ancak daha önce 1953ten Fransanın Versay kentinin yanındaki Rocquencourtta bulunuy ...

                                               

BDSM

BDSM, rızaya bağlı olarak fiziksel baskı ve kuvvetli duyusal uyarımın uygulandığı ve fantezi güç rolü oynamanın yapıldığı cinsel tercih ve kisisel iliski türüdür. BDSM terimi ilk olarak 1991de bir Usenet yazısında kullanılmıstır ve BDSM ismi bond ...

                                               

CE isareti

CE isareti, Avrupa Birliğinin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolasımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına iliskin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yakl ...

                                               

EAC Isareti

EAC Isareti ; Belarus, Rusya ve Kazakistan tarafından kurulan ve 2015 yılında Kırgızistan ve Ermenistanın da dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülke pazarlarında yer alacak ürünlerin teknik düzenlemelerine uygunluğu gösteren isarettir.

                                               

EKAM

EKAM, Yunan Polisine bağlı terörle mücadele birimidir. Birim, 1978 yılında Yunan Jandarması ve Sehirler Polisinin iki terörle mücadele birimi olarak kurulmus olup 1984 yılında iki kurumun birlesmesiyle günümüz halini almıstır. EKAM, gerekli görül ...

                                               

Et cetera

Et cetera, çoğunlukla etc. olarak kısaltılan Latince söz; "ve diğerleri" anlamındadır. Genellikle, bir tür tanımlar dizesinin mantıki açıdan devamını anlatmak için kullanılır. Örneğin: Birçok sebzeye ihtiyacımız var: pırasa, ıspanak, kereviz, et ...

                                               

G.I. (asker)

G.I., ABD Silahlı Kuvvetleri mensuplarını veya onların kullandıkları teçhizatı ifade eden terimdir. Sıfat ya da ad olarak kullanılabilir. Günümüzde "Government Issue" nın kısaltması olarak, bazen ise yanlıslıkla "General Infantry" nin kısaltması ...

                                               

Greenwich Ortalama Zamanı

Greenwich Ortalama Zamanı veya kısaltmasıyla GMT, baslangıç meridyeni üzerinde ortalama günes zamanı. GMT, Britanya Adalarının standart zaman dilimidir. Adını Londranın güneydoğusundaki Greenwich banliyösünden alır. Burada bulunan rasathanenin üz ...

                                               

ISDN

ISDN, I ntegrated S ervices D igital N etwork sözcüklerinin bas harflerinden olusmustur ve Bütünlestirilmis sayısal ağ hizmetleri olarak Türkçelestirilmistir. ISDN, mevcut analog telefon sebekesinin sayısal alternatifidir. Normal bir telefon hatt ...

                                               

Kaynasma

Kaynasma ya da hece kaynasması ; kelime, hece ya da kelime grubunun yazılı ve sözlü formlarında söyleyisi kolaylastırmak için eksilip kısalması. Ünlü çatısmasını gidererek kolay söyleyisi sağlama eğiliminden doğan bir ses olayıdır. Bazı kaynaklar ...

                                               

Kısaltma

Kısaltma, herhangi bir sözcük veya sözcük grubunu olusturan harflerin bir kısmı kullanılarak olusturulmus kısa sözcük. Kısaltmalar tek bir harften olusabildiği gibi, harf ve noktalama isaretlerinden veya noktalama isareti olmaksızın yan yana dizi ...

                                               

Lantirn

LANTIRN günümüz F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon ve F-14 Tomcat model savas uçaklarında kullanılan bir gece görüs sistemidir. Uçağa harici olarak monte edilen lantırn, navigasyon podu ve hedefleme podu olarak iki parçadan olusur. Sistem 16-26 Ara ...

                                               

LMT

LMT, herhangi bir meridyen üzerindeki gözlemcinin gözlediği günes zamanı. Ingilizce local mean time kavramı "yerel ortalama zaman" anlamına gelir. LMT herhangi bir meridyen boyunca aynıdır. LMT herhangi bir meridyen üzerindeki gerçek günes zamanı ...

                                               

MDNA

MDNA, Amerikalı sarkıcı Madonnanın Interscope Records tarafından 23 Mart 2012de yayınlanan on ikinci stüdyo albümü. MDNA ayrıca Madonnanın 1982den beri anlasması bulunan Warner Bros. Records ile çalısmadığı ilk albümdür. Madonna albümde Alle Bena ...

                                               

MRAP

MRAP, mayına dayanıklı ve pusuya karsı etkin koruma sağlayan ilk olarak ABD tarafından gelistirilmis zırhlı, askeri arazi aracı. Yol kenarına yerlestirilen bombalara karsı içinde bulunan personeli korumak için" V”seklinde gövdeye sahip olan yükse ...

                                               

ODKA

ODKA ya da zaman kullanılan Ingilizce tabirle MENA, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için kullanılan kısaltmadır. ODKA terimi, Fastan Irana kadar uzanan tüm Orta Doğu ülkelerini kapsayan genis bir alanı kapsamaktadır. Terim genellikle Büyük Orta ...

                                               

Otomotiv kısaltmaları

2V - Two Valve Çift subap 4X4 - Dört tekerlekten tahrikli, dört çekerli 4WD - Four Wheel Drive Dört tekerlek tahrikli, dört çekerli 4WS - Four Wheel Steering Dört tekerlekten yönlendirme 4WAL - Four Wheel Antilock Dört tekerlek kilitsiz 4MATIC - ...

                                               

RENEA

RENEA, Arnavutlukta Devlet Polisine bağlı terörle mücadele ve kriz müdahele birimidir. Birim, 1990ların basında komünizmin yıkılmasından sonra ülkede artan suç düzeyi ile mücadele etmek için kurulmustur. Görevleri arasında, terörle mücadele, rehi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →