ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 125                                               

Dilbilgisi

Dilbilgisi, dil bilgisi ya da gramer, bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip, kurallarını saptayan bilim dalı. Bir dili seslerinden cümlelere kadar, içerdiği bütün dil birliklerini, genis bir sekilde anlam ve görevlerini kapsayacak seki ...

                                               

Abartıcılık

Abartıcılık ya da mübalağacılık ; bir seyi olduğundan daha büyük, daha çok veya daha önemli gibi gösterme tutumu. Abartma kelimesi, bir düsünceyi asırı derecede büyülterek ya da küçülterek anlatma eylemini belirten sözbilim terimi olarak kullanıl ...

                                               

Akronim

Akronim veya kısma ad, iki veya daha fazla sözcüğün bas harflerinden veya ilk birkaç harfinden olusturulmus kelime. Akronimler -ABD ve TBMM örneklerinde olduğu gibi- kısaltmalar seklinde olabilmesinin yanı sıra radar, Aids ve Interpol örneklerind ...

                                               

Bağlaç

Bağlaçlar veya rabıt edatları ; kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri biçim veya anlam yönüyle birbirine bağlayan kelimeler: ve, veya, ile, ama, de, ancak, çünkü, eğer, hâlbuki, hem … hem …, hiç değilse, ise, ki, lâkin, meğer, nasıl ki, ne ...

                                               

Bilissel dilbilgisi

Bilissel dilbilgisi, Ronald Langacker tarafından gelistirilen ve dilbilgisi, anlambilim ve sözlükçenin ayrı süreçler olarak var olmadıklarını; aksine, bir süreklilik içinde var olduklarını varsaydığı dilde bilissel bir yaklasımdır. Dile dair bu y ...

                                               

Bürünbirimcik

Bürünbirimcik ya da mora, bazı dillerdeki vurgu ya da dilsel es değerlemenin boyutunu ortaya koyan, hece değerinin belirlendiği ses bilimsel birimdir. Bürünbirimcik, hece kavramından farklı olup heceden farklı bir zamansal ölçüme dayanmaktadır. B ...

                                               

Çekim eki

Çekim ekleri, gerek isim soylu gerekse fiil soylu kelimelerin sonuna eklenerek cümle içinde diğer kelimelerle anlam bağlantısı kurmalarını sağlayan ekler. Kendi baslarına bir anlam ifade etmezler. Çekim ekleri kelimelerin cümle içinde zaman, yön, ...

                                               

Dil imleyicisi

Dil imleyicisi, çağdas dil biliminde; bir cümle, deyim ya da belirli bir kelimenin dil bilimsel islevlerini gösteren serbest ya da bağlı morfemlere denir. Daha açık bir ifade ile, dil imleri çekim ekleri veya eklesmis yapılar olarak ortaya çıkar. ...

                                               

Düzenli ifade

Bilgisayarcılıkta düzenli ifadeler veya kurallı ifadeler, ele alınan metindeki kimi katarların kısa yoldan ve esnek bir biçimde belirlenmesini sağlar. Bu katarlar belli karakterler, kelimeler veya karakter örüntüleri olabilir. Düzenli ifadeler, b ...

                                               

Esperanto dilbilgisi

Esperanto dilbilgisi, kuralları asırı sekilde düzenli olması için tasarlanmıstır. Eklemeli bir dil olan Esperantonun kelime dağarcığı Hint-Avrupa dil ailesi, özellikle de Latin, Slav ve Germen dilleri esas alınarak hazırlanmıstır. Esperanto serbe ...

                                               

Esanlamlı

Es anlamlı, anlamdas, müteradif veya sinonim ; yazılısları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükler. Bu tür kelimeler genelde birbirlerinin yerini tutabilir. Türkçede anlamdas kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlid ...

                                               

Gelecek zaman

Türkçede gelecek zaman kipi fiil sonuna büyük ünlü uyumuna uyacak sekilde eklenen -ecek ve -acak ekleri ile olusturulur. Ünsüzden sonra ek doğrudan gelirken, ünlü ile biten eylemlere eklenmeden önce yardımcı ünsüz gelir. ok u - y -acak ünlü ile b ...

                                               

Hece

Hece veya seslem, kelimeleri olusturan, en küçük birimi harf olan ve ağzın tek hareketinde sarf edilebilen ses modelidir. Türkçede en az bir harf, en çok dört harften olusur ve içinde en fazla bir tek sesli harf bulunur.

                                               

Imla

Imla veya yazım, bir dilin söz varlığını o dilde yürürlükte olan ses, sekil, köken vb. kurallara uygun olarak yazıya geçirme; dildeki sözleri kurallarına uygun olarak yazma. Alfabetik dillerde standart belirleme açısından imla, ortografi bilimini ...

                                               

Paragraf

Paragraf, herhangi bir yazının bir satır basından öteki satır basına kadar olan bölümüne denir. Daha genis bir ifadeyle, paragraf "bir duyguyu, bir düsünceyi, bir isteği, bir durumu, bir öneriyi, olayın bir yönünü, yalnızca bir yönüyle anlatım te ...

                                               

Ses türemesi

Ses türemesi ; Türkçede bir sözcüğe, çesitli seslerin eklenmesi olayı. Bu sesler çoğunlukla söyleyisi kolaylastırmak, yeni bir sözcük yaratmak veya anlamı vurgulamak için eklenir.

                                               

Soru

Soru veya sual, bilgi isteğinde bulunmak için dilsel bir ifade ya da istek kullanılarak yapılan bir tür ifadedir. Istenen bilgiler için olumlu veya olumsuz sekilde bir cevap verilir. Sorular baska taraflarca bilgilerin basit bir sekilde ortaya çı ...

                                               

ß

ẞ, ß, Almancada kullanılan bir harftir. Adından da anlasılacağı gibi, Eszett harfi, eski Almanca matbu harflerinden S ile Z harflerinin bitisik yazılmasıyla olusan, sert okunması gerekten bir harf ikilisinin zamanla tek bir harfe dönüsmesiyle ort ...

                                               

Ünlem

Ünlem ya da nidâ ; sevinç, üzüntü, kızgınlık, korku, saskınlık gibi duyguları belirten; tabiat seslerini yansıtan,bir kimseye seslenmek için ve ani bir is olus hareketi bildiren cümlelerde kullanılan kelime. Ünlemler tek basına kullanıldıklarında ...

                                               

Üretici dilbilgisi

Üretici dil bilgisi, kuramsal dil biliminde söz dizimiyle ilgili belirli bir yaklasımı ifade etmektedir. Bir dilin üretici dil bilgisi, o dildeki dil bilgisel cümle olusturacak kelimelerin kombinasyonlarını veren dizileri tahmin etmeye çalısır. Ü ...

                                               

Vokatif

Vokatif, Türkçede olmayan ismin hâllerindendir. Kisiye, hayvana ya da esyaya hitap için bazı dillerde kullanılmaktadır. Vokatif bir ifade hitabın altını çizen bir söz yöneltme seklini içerir. Mesela "Bilmiyorum, Ahmet" cümlesinde Ahmet vokatif bi ...

                                               

Yalancı esdeğer

Yalancı esdeğerler, farklı dillerde imlâ veya telaffuz bakımından aynı olan ya da birbirine çok benzeyen; ancak anlamları tamamen veya kısmen farklı olan sözcüklerdir. Örneğin magazin sözcüğü Türkçede baslıca "sosyete haberleri" anlamında kullanı ...

                                               

Kelime çantası modeli

Kelime çantası modeli doğal dil isleme ve enformasyon getiriminde kullanılan basitlestirici bir temsildir. Bu modelde bir metin kelimelerinin çantası halinde temsil edilir, çoksallık tutulurken gramer ve hatta kelime sırası gözardı edilir. Kelime ...

                                               

Bilgi çekme

Bilgi çekme, çesitli bilgi kaynakları koleksiyonlarından gerekli bilgiyi elde etme amaçlı bilgisayar bilimi faaliyetidir. Aramalar, tam-metin ya da konu-tabanlı indeksleme kullanılarak yapılabilir. Kısacası bilgi çekme, bir dokümandaki bilgiyi ar ...

                                               

Istatistiksel makine çevirisi

Istatistiksel makine çevirisi, iki dilli metin derlemlerinin incelenmesinden elde edilen parametrelerin kullanıldığı istatistiksel modelleri içeren bir makine çevirisi yaklasımıdır. Istatiksel çeviri yöntemi, makine çevirisi disiplini içerisinde ...

                                               

Modular Audio Recognition Framework

Modular Audio Recognition Framework, sesli mesaj, ses, konusma, yazı ve doğal dil isleme algoritmalarından olusan Javada yazılmıs bir açık kaynak kodlu arastırma ortamıdır. Yeni algoritmaların eklenebilmesini sağlamak için modüler ve gelistirileb ...

                                               

Örnek tabanlı makine çevirisi

Örnek tabanlı makine çevirisi genellikle çalısma sırasında ana bilgi tabanı paralel metinler olan iki dilli bir külliyatın kullanımı ile karakterize edilen bir makine çevirisi yöntemdir. Bu, aslında bir "benzetme ile çeviri" ve makine öğreniminde ...

                                               

Siri

Siri Ingilizce telaffuz, Appleın iOS, watchOS ve tvOS isletim sistemlerinin bir parçasıdır. Bu bilgisayar yazılımı, akıllı kisisel asistan ve bilgi gezginidir. Bu programın amacı, soruları cevaplamak tavsiyelerde bulunmak ve web hizmetlerindeki e ...

                                               

Eklemeli dil

Eklemeli diller, kelime köklerinin değismeyip sonlarına veya baslarına ekler konarak farklı kelimelerin türetilebildiği diller. Bu tür dillerde her bir hece, kelime anlamını değistiren bir görev görebilmektedir. Türkçe, Fince, Japonca, Korece, Ma ...

                                               

Abazaca

Abazaca, Kuzeybatı Kafkas dillerinden biridir. Abazaların konustuğu bu dil, Abhazca ile yakın akrabadır. Bugün, Kuzey Kafkasyada 40.000 kisi tarafından konusulur. Abazaların önemli bölümü 1864 göçüyle Osmanlı topraklarına sürülmüslerdir. Büyük sü ...

                                               

Adigece

Adigece, Adığece veya Batı Çerkesçesi, Kuzeybatı Kafkas dilleri ailesinin Çerkes dilleri kolunda yer alan bir dildir. Aynı koldaki Kabardeyce ile karsılıklı anlasılabilirliğe sahiptir. Kuzey Kafkasya’da yer alan eski Batı Çerkesya topraklarını ka ...

                                               

Arnavutça

Arnavutça, Arnavutların konustuğu dil. Hint-Avrupa dil ailesi içinde özgün bükümlü ve eklemeli bir dildir. Romanın 5. yüzyılda Gotlarca yıkılması sonrasındaki Illirya bölgesindeki Slav isgali sonucu Slav dilleri ile yakınlasan Arnavutçaya 1000 yı ...

                                               

Batı Ermenicesi

Batı Ermenicesi, Türkiye Ermenicesi veya Istanbul Ermenicesi, bir Hint-Avrupa dili olan çağdas Ermenicenin iki standartlasmıs biçiminden birisidir. 1915e kadar Iç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde konusulmaktaydı. Ermeni Kırımı ve dıs ülkeler ...

                                               

Brohice

Brohice, bir Dravid dilidir. Pakistanın Belucistan Eyaletinde ve Iran, Afganistan ve Türkmenistanın çesitli yerlerindeki Brohiler tarafından konusulmanın yanı sıra Irak, Katar ve Birlesik Arap Emirliklerinde bulunan Brohi gurbetçi toplulukları ta ...

                                               

Erzyanca

Erzyaca, Ural dil ailesinin Mordvin dillerine ait bir dildir. Dil, Mordovya basta olmak üzere Nijni Novgorod, Çuvasistan, Ulyanovsk, Samara, Penza, Saratov, Orenburg, Tataristan, Baskurdistan ve Ermenistan, Estonya, Kazakistan gibi eski Sovyet ül ...

                                               

Farsça

Farsça, Iran, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konusulan Hint-Avrupa dil ailesine mensup dildir. Hint-Avrupa dil ailesinin bir kolu olan Hint-Iran dillerinin Iran öbeğine bağlıdır. Antik Pers halkının konustuğu dild ...

                                               

Fergana Kıpçakçası

Fergana Kıpçakçası, aynı zamanda Kıpçak Özbekçesi olarak da bilinir, Orta Asyada Fergana Vadisinde konusulmus olan ölü bir Türk Dilidir. Doğu Kıpçakçasından 8. yüzyılın ortalarında ayrılmıstır. Diğer Doğu Kıpçak lehçeleri, zamanla modern Kırgızca ...

                                               

Fince

Fince, Finlerin ana dilinin olusturan bir Ural dili. Finlandiyanın iki resmî dilinden birisi ve nüfusunun %92sinin anadili olan Fince, Isveçin kuzeydoğusunda konusulan Meänkieli ve Norveçin kuzeydoğusunda konusulan Kven Fince lehçelerinidi kapsam ...

                                               

Hattice

Hattice veya Hatti dili, M.Ö. 3. ve 2. binyılda Küçük Asyada Hattiler tarafından konusulmus, Hint-Avrupa kökenli olmayan eklemeli bir dildir. Anadoluun kaydedilmis en eski dili olan Hatticenin merkezi, Hitit isgallerinden önce Hattusadan Hattus k ...

                                               

Hemsince

Hemsince, Homsetsi ya da Homsetsi lizu olarak da bilinen arkaik bir Ermenice lehçesi olup Batı Ermenice içerisinde değerlendirilir. Doğu Karadenizde kendilerini Hemsinliler olarak adlandıran kisilerce konusulur. Hemsin lehçesi, Türkiyede basta Ar ...

                                               

Hurrice

Hurrice veya Mitannice, MÖ 3. ve 2. binyıllar arasında Anadolu ve Kuzey Mezopotamya’da hüküm süren Hurriler tarafından konusulmus bir dildir.

                                               

Kabardeyce

Kabardeyce, Kabartayca veya Doğu Çerkesçesi, çoğunluğu Kabartay-Balkaryada yasayan Kabardeylerin ve Besleneylerin konustuğu Çerkes dilleri grubundan bir dildir. Adigece ile karsılıklı anlasılabilirlik düzeyi yüksektir. Kabardeyce, Rusyaya bağlı K ...

                                               

Kannada dili

Kannada ya da Kannadaca ; Dravid dil ailesine bağlı, Hindistanın güneybatısında konusulan, Karnataka eyaletinin resmî dillerinden bir tanesidir. Halkın Kannadias diye adlandırdıkları, kabaca 50 milyon kisinin konustuğu bir dil olup dünyada en çok ...

                                               

Karaçay-Balkarca

Karaçay-Balkarca, Karaçay-Malkarca ya da Davluca, Kuzey Kafkasyada yasayan Karaçaylar ve Balkarların konustukları dil. Iki halkın lisanları birbirine çok yakın olduğu için ortak bir adla adlandırılmaktadır. Karaçay-Balkarca, Türk dillerinin Kıpça ...

                                               

Karto-Zan dilleri

Karto-Zan dilleri veya ayrıca bilinen adıyla Gürcüce-Zan dilleri, Güney Kafkas dillerinin Gürcüce ve Zan dillerini içeren dalıdır. Svan dili, Güney Kafkas dil ailesinin diğer kolunu olusturur ve Karto-Zan grubundan karakteristik farklılıklar göst ...

                                               

Kerekçe

Kerekçe ya da Kerek dili, Rusyaya bağlı Çukçi Özerk Okrugunda sayıları bir düzineden az Kerekler tarafından konusulan Çukçi - Kamçatka dilleri ailesinden Paleosibirya dili. Günümüzde Kerekler büyük ölçüde Çukçilesmis olup Çukçice ya da Rusça konu ...

                                               

Klingon dili

Klingon dili, kurgusal Uzay Yolu evreninde Klingonlular tarafından konusulan yapay dil. Marc Okrand tarafından özellikle "uzaylı dili" olarak tasarlanmıs olup birçok sıradısı dilbilimsel özelliğe sahiptir. Mesela Türkçedeki "özne nesne fiil" veya ...

                                               

Komice

Komice, Ural dil ailesinin Perm dillerine ait bir dildir. Komice, birkaç lehçeleri ile tek dil olarak veya Perm dillerinin iki kolundan birini olusturan yakından ilgili diller grubu olarak kabul edilmektedir. Komicenin Zıryanca, Permyakça ve Yodz ...

                                               

Korece

Korece, Kore yarımadasında ve komsusu Çine bağlı Yanbian Kore Özerk Ilinde yaygın olarak kullanılan bir Kore dili. Hem Kuzey Kore hem de Güney Korenin resmî dilidir. Dil, hece alfabesi olan Hangıl veya Çince karakterler olan Hanja ile yazılabilir ...

                                               

Kuzey Kore standart dili

Kuzey Kore standart dili veya Munhwaŏ, Korecenin Kuzey Korede kullanılan standart versiyonudur. Munhwaŏ 1966da standart dil olarak kabul edilmistir. Dilin standartlastırılması bildirisinde, Kuzey Korenin baskenti Pyongyang ve çevresindeki bölgede ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →