ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124                                               

Fiil

Fiil veya eylem, varlıkların yaptığı isi, hareketi, olusu çesitli ekler alarak sahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimedir. Türkçede fiiller; haber ve dilek kip ekleri ile zaman ve tasarlama anlamı kazanır; sahıs ekleri ile isin veya olusun ki ...

                                               

Kök (dilbilgisi)

Kök, dil bilgisinde bir sözcüğün ön ve son ekleri çıkarıldıktan sonra kalan anlamlı kısmıdır. Bir sözcüğün kökü isim ya da eylem olabilir. Isimler varlıkları fiiller de hareketleri karsılayan sözcüklerdir. Isimlerin anlamlı halleri kök olarak kul ...

                                               

Ön ek

Ön ek, öntakı ya da prefiks: Kök sözcüğün basına gelen eklere denir. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan genellikle ön ekler ile yeni sözcük türetimi yapılmaz. Latince bu türe bir örnektir.

                                               

Parçasal tanımlık

Parçasal tanımlık, bazı dillerde sayılamayan maddelerin belirsiz miktarını ifade etmek için kullanılan bir tanımlıktır. Kullanılan bu tanımlık sayesinde maddenin belirsiz miktarı ile bu miktarın kökeni yani genel miktarı arasında bir bağ kurulur.

                                               

Status constructus

Status constructus, sami dillerinde isim tamlamaları olustururken kullanılan ismin bir hali. Bir isim, onu takip eden diğer bir isim tarafından kısıtlanıyor ya da daha yakından tanımlanıyorsa, o isim status constructus halindedir. Genellikle ikin ...

                                               

Türkçede ekler

Türkçede ekler, yapım eki ve çekim eki olmak üzere ikiye ayrılır. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için ekler Türkçedeki en önemli dil yapılarındandır. Yabancı kökenli bazı sözcükler hariç, Türkçede ön ek bulunmaz. Sondan eklemeli bir dil ol ...

                                               

Zamir

Zamir veya adıl, cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği bütün fonksiyonları yerine getirebilen isim soylu kelime. Ben, sen, o, biz, siz, onlar; kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri; bu, su, o; ...

                                               

Bağ grameri

Bağ grameri, Davy Temperley ve Daniel Sleator tarafından gelistirilmis sözdizimi teorisidir. Ağaç benzeri bir hiyerarsi içinde bilesenler olusturmak yerine kelime çiftleri arasında iliskiler olusturur. Iki temel parametresi vardır: yön ve mesafe. ...

                                               

Google Nöral Makine Çevirisi

Google Nöral Makine Çevirisi, Google tarafından gelistirilen ve Google Çeviri’nin akıcılığını ve doğruluğunu artırmak için yapay bir sinir ağı kullanan, Kasım 2016’da tanıtılan bir yapay sinir ağları sistemidir. GNMT, sistemin "milyonlarca örnekt ...

                                               

Makine çevirisi

Makine çevirisi veya robot çeviri, bilgisayar destekli çeviri kullanılarak bir içeriği baska bir dile çevirme yazılımı arayıcığıyla kullanılan çevirilere denir. Temel düzeyde kullanılan robot çeviri, bir dildeki kelimelerin baska bir dildeki basi ...

                                               

Soundex

Soundex, Ingilizcedeki keliemelerin teleffuz biçimlerine göre hazırlanmıs bir fonetik algoritmadır. Bu algoritmanın hazırlanmasındaki temel amaç; teleffuzları benzesen kelimelerin bu yolla aynı karakter katarına dönüstürülmeleri ve bu yolla benze ...

                                               

Zeta dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, zeta dağılımı bir ayrık olasılık dağılımıdır. Eğer X s parametresi ile zeta dağılımı gösteren bir rassal değisken ise, X in k tam sayısı değerini almasının olasılığı su olasılık kütle fonksiyonu ile ...

                                               

Bağlasımcılık teorisi

Bağdasımcılık kuramı ya da bağlasımcılık teorisi bir zihinsel hal ile kendisinden hemen sonra gelen hal arasında bağ kurulduğu ve zihinsel süreçlerin bu sekilde kurulan bağlarla islediği fikrine dayanmaktadır. Butun zihinsel süreçler bağımsız psi ...

                                               

Bedenlenmis Bilis

Bedenlenmis bilis, bilisin birçok özelliğinin, organizmanın bedeninin çesitli yönleri tarafından sekillendirildiğini ifade eden teoridir. Bilisin özellikleri, kavramlar ve kategoriler gibi üst düzey zihinsel yapılarla ve bilissel görevlerde gözle ...

                                               

Bilissel sinirbilim

Bilissel sinirbilim, odak noktası mental süreçlerde görev alan beyindeki sinirsel bağlantılar olmak üzere, genel anlamda bilisin altında yatan biyolojik süreçleri inceleyen bilim alanıdır. Bilissel aktivitelerin beyindeki sinirsel devreler tarafı ...

                                               

Bouba/kiki etkisi

Bouba/kiki etkisi, sesler ile sekiller arasında rastgele bir bağlantı olmadığıdır. Bu etki ilk olarak Alman-Ameriken psikolog Wolfgang Köhler tarafından 1929 da fark edildi. Tenerife adasında yapılan psikolojik deneylerde Köhler katılımcılara sağ ...

                                               

Devlet (kitap)

Devlet, Sokratesin sağlıklı ve mutlu bir toplum hayatı için düsündüğü devlet modelini anlatan Platonun bir eseridir. Günümüzdeki devlet felsefesi üzerinde temel kaynaklardan biri olması açısından önemlidir. Aynı zamanda mutluluk felsefesi üzerine ...

                                               

Duyum

Duyularla araçsız olarak gerçeklestirilmis bilinç olgusu. Izlenimle algı arasında bulunan bir bilinç olgusudur. Her ikisiyle de karıstırılmamalıdır. Duyu organları yoluyla iç ve dıs çevreden gelen uyarıcıların alınarak sinirler yoluyla beyne ulas ...

                                               

Evrensel dilbilgisi

Evrensel dilbilgisi kuramı Amerikalı dilbilimci ve filozof Noam Chomskyye atfedilen ve dilbilim çalısmalarını ilk ortaya atıldığı 1960lardan bu yana ciddi biçimde etkilemis bir kuramdır. En basit sekliyle ifade edilecek olursa evrensel dilbilgisi ...

                                               

Farkındalık

Farkındalık, bir canlının çevresinde gelisen olayları bilme, algılama ve duyumsama becerisidir. "Bir seyin bilincinde olma" anlamına gelmektedir. Göreceli bir kavram olan farkındalık, iç organlara ait bir duyu olabilirken duyu organları yoluyla a ...

                                               

Göz takibi

Göz takibi bakıs açısını ölçme sürecidir ve gözün kafaya göre hareketidir. Bir göz izleyici cihazı, göz konumlarını ve göz hareketini ölçmek için bir cihazdır. Göz takibi, görme sisteminde, görsel sistem arastırmasında, psikolojide, psikodilbilim ...

                                               

Ileriye Ket Vurma

Hafıza ve Hatırlama baslığı altında Bilissel kuramcıların kullandığı bir kavramdır. öğrenilen bilgilerin hatırlanması veya unutulması ile ilgili bilissel süreçle alakalı bir kavramdır. Önce öğrenilen olgunun yeni öğrenilen olgu ile karıstırılması ...

                                               

Islemsel zihin teorisi

Zihin felsefesinde, islemsel zihin teorisi, islemselcilik olarak da bilinir, insan zihninin bir bilgi isleme sistemi olduğunu ve bilis ile bilincin bir tür islemleme olduğunu belirten fikirler kümesidir. Warren McCulloch ve Walter Pitts nöral faa ...

                                               

Mum problemi

Dunckerın mum problemi olarak da bilinen mum problemi veya mum görevi, islevsel sabitliğin katılımcının problem çözme yeteneğine olan etkisini ölçen bir bilissel bir performans testidir. Test, Gestalt psikoloğu Karl Duncker tarafından olusturulmu ...

                                               

Öz farkındalık

Öz farkındalık iç gözlem yapabilme yeteneği ve kendini çevre ile diğer bireylerden ayırıp bir birey olarak görebilme kabiliyetidir. Öz farkındalık teorisi, bireyin kendi üzerinde odaklandığında davranıslarını kendi iç standartları ve değerleri il ...

                                               

Sosyal bilis

Sosyal bilis sosyal etkilesimde rol oynayan bilgiyi isleme, kodlama, depolama ve hatırlama gibi bilissel süreçlerdir. Insanların kendilerini kusatan fiziksel, sosyal çevrelerini ve çevreleriyle olan iliskilerini, diğer insanlar ve kendileri hakkı ...

                                               

Sosyal sinirbilim

Sosyal sinirbilim, biyolojik sistemlerin sosyal süreçleri ve davranısları nasıl gerçeklestirdiklerini anlamaya ve sosyal süreçler ve davranıs teorilerini bilgilendirmek ve düzeltmek için biyolojik kavram ve yöntemleri kullanmaya adanmıs disiplinl ...

                                               

Uzaysal-zamansal akıl yürütme

Uzaysal–zamansal akıl yürütme bilgisayar bilimlerinde yapay zekanın bir alt alanıdır ve zihinde uzaysal-zamansal bilginin temsil edilmesi, robotların zaman ve uzayı anlaması ve buna göre hareket etmesi için kontrol sistemleri gelistirilmesi gibi ...

                                               

Üstbilis

Üstbilis, en kısa tanımıyla, kisinin kendi düsünme süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri kontrol edebilmesi anlamına gelir. Flavell17 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi., 1976 yılında çocukların ileri bellek yetenekle ...

                                               

Zihinsel rotasyon

Zihinsel rotasyon, iki boyutlu ve üç boyutlu nesnelerin zihinsel temsillerini döndürme yeteneğidir, çünkü insan zihnindeki bu dönüs görsel temsiliyle iliskilidir. Beynin algılama ve zihinsel rotasyon ile iliskili alanları arasında bir iliski vard ...

                                               

Zihinsel Temsil

Zihin felsefesinde, bilissel psikolojide, sinirbilimde ve bilissel bilimde zihinsel temsil, dıs gerçekliği temsil eden varsayımsal bir içsel-bilissel semboldür. Baska bir deyisle de "belirli varlıkları veya bilgi türlerini açık bir sekilde isleme ...

                                               

Itelmence

Itelmence veya daha önce Batı Kamçatkaca olarak bilinen Batı Itelmence, Kamçatka Yarımadasının batı kıyısında konusulan Çukçi-Kamçatka ailesinin bir dilidir. 1993te Koryak Okrugun güneybatısındaki birkaç yerlesim yerinde, ana dili çoğunlukla yasl ...

                                               

Çeviri

Dilbiliminde çeviri ya da tercüme, bir dildeki bir metnin baska bir dile aktarılması islemini ve bu süreç sonucunda elde edilen ürünü anlatmak amacıyla kullanılır. Çevrilecek metin ve dil kaynak metin ya da kaynak dil, çeviri yapılacak metin ya d ...

                                               

Apertium

Apertium OpenTrad projesindeki makine çeviri motorlarından bir tanesinden, Ispanya hükümetinin kaynak sağladığı olan, esinlenilerek baslatıldı. Apertium, en basta birbiriyle iliskili iki dili birbirine çevirmek için tasarlanmıstı. Sonraları Apert ...

                                               

Bilgisayar destekli çeviri

Bilgisayar destekli çeviri sırasında çevirmenleri destekleyen bilgisayar yazılımlarıyla yapılan bir tür çeviridir. BDÇ, çeviri isleminin herhangi bir insan yardımı olmaksızın ya da çeviri öncesinde ya da sonrasında çok az bir insan desteğiyle ger ...

                                               

Seslendirme

Seslendirme, TV, radyo, sinema veya dijital mecrada yayınlanacak bir yapım isinin metinlerinin profesyonel bir seslendirme sanatçısı tarafından konusmaya çevirilmesi islemidir. Seslendirme islemi, her ne kadar pek göze batmasa da, seslendirme san ...

                                               

Tercüme Odası

Babıâli Tercüme Odası, 19. yüzyılda Osmanlı Devletinde basta diplomatik iliskiler olmak üzere yabancı dil bilgisi gerektiren her durumda Avrupa dillerinden çevirilerin sorumluluğunu üstlenmek üzere Müslüman tercümanların eğitildiği ve görev yaptı ...

                                               

Toledo Çevirmenler Okulu

Toledo Çevirmenler Okulu, ’uluslararası çevirmenler kolejinin’’ 12. yüzyılda Toldedo’da toplanmasına kadar izi sürülebilen, Arapça özetlerden yapılan çesitli çevirilerin olduğu, 19. Yüzyılda Amable Jourdain tarafında türetilen ve günümüzde arastı ...

                                               

Yeminli tercüme

Yeminli tercüme, yeminli çevirmen tarafından imzalanıp mühürlenmis tercümelerdir. Yeminli Tercümanlık noterlerce yapılır. Noterler Yabancı dilde üniversite düzeyinde diploması olan kisilere yemin ettirerek yeminli tercüman yetkisini verirler. Gen ...

                                               

Yerellestirme

Yerellestirme, yazılım gelistirme sürecinde, içeriklerin, süreçlerin, ürünlerin ve özellikle bilgisayar yazılımlarının belirli bir coğrafyaya ya da etnik topluluğa özgü pazar ya da coğrafi bölgede geçerli yerel dilsel ve kültürel özelliklere uyar ...

                                               

Diksiyon

Diksiyon, konusulan dilin incelenmesi ve kullanılması. Fonetik sesleri veya fonemleri inceler; diksiyon ise konusma sanatı ve tekniği olarak fonetiği tamamlar. Bir siiri, bir nutku, bir piyesteki rolü söylemek, okuma tarzını belirten "diksiyon" d ...

                                               

Bengisu Gürbüzer Doğru

− Bengisu Gürbüzer Doğru d. 1972, Antalya, Türk tiyatrocu, seslendirme sanatçısı. 1999 yılından beri Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Doğru, 2020de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü basrejisörü olarak atandı.

                                               

Boğumlama

Boğumlama ya da boğumlanma, konusma organları olan dudak, dil, damak uzamı, yanaklar, alt çene ve boğazın birlikte çalısarak ses çıkarmasına verilen addır. Aynı zamanda sessiz harflerin bir cümlenin basında ve sonunda keskin ve net bir biçimde sö ...

                                               

Alaska Yerli Dil Merkezi

Alaska Yerli Dil Merkezi, Amerika Birlesik Devletlerinin Alaska eyaletinde devlet mevzuatına göre Fairbanks Alaska Üniversitesi bünyesinde 1972 yılında kurulan arastırma merkezi. Merkez, Alaskanın yerli dilleri olan Eskimo ve Kızılderili daha yoğ ...

                                               

Dansk Sprognævn

Dansk Sprognævn Dancanın resmi düzenleyici kurumu. Danimarka Kültür Bakanlığına bağlı olarak 1955 yılında kuruldu ve Kopenhag Üniversitesinde bulunmakta. Kurumun üç adet görevi vardır: Danca ve kullanımı hakkındaki sorulara yanıt vermek, Resmi Da ...

                                               

Guatemala Maya Dilleri Akademisi

Guatemala Maya Dilleri Akademisi, Guatemalada konusulan 22 Maya dilinin kullanımını düzenleyen özerk devlet organizasyonu. Bu dillerin yazımında kullanılan değisik yazı sistemlerinin standartlasması üzerine çaba harcar. Diğer bir islevi de bu May ...

                                               

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Meksikada konusulan ve 11 dil ailesinde ve 68 dil grubunda toplanan 364 yerli Kızılderili dil ve lehçesinin yok olmasını önlemek üzere devlet baskanı Vicente Fox Quesada tarafından 13 Mart 2003 tarihinde y ...

                                               

Litvanya Dil Enstitüsü

Litvanya Dil Enstitüsü, Litvanyanın baskenti Vilnius merkezli, devlet destekli bir Litvanca dil arastırma kurulusudur.

                                               

Navaho Dil Akademisi

Navaho Dil Akademisi, Navaho dilinin korunup kollanmasına ve eğitim ve öğretimine odaklanan kâr amacı gütmeyen kurum. Dilbilimcilerce kurulan akademi, diğer yerli eğitim kurumlarından farklı olarak bilimsel dilbilim yöntemleriyle uzman ve eğitmen ...

                                               

Yukon Yerli Dil Merkezi

Yukon Yerli Dil Merkezi, Kanadanın Yukon bölgesindeki yerli dilleri arastırma ve eğitim merkezidir. Baskent Whitehorseta bulunan Yukon Kolejinin Yukon College Ayamdigut kampüsünde yer alan merkez, Yukon yerlilerine ve yerli olmayan kamuya yönelik ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →