ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 123                                               

Hâdi Maksudi

Ahmet Hâdi Maksudi, pedagog, dil bilimci, yayıncı. Tanınmıs bir Tatar milliyetçisi olan Hadi Maksudi, Kazanda Yuldız gazetesini çıkarmıs ve çesitli okul kitapları yayımlamıstır. Sadri Maksudinin ağabeyidir.

                                               

Râgıb el-Isfahânî

Râgıb Isfahânî, 11. asrın Arapçata hâkim Kuran tefsîri konusundaki Islâm âlimlerindendir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Adnan el-Cevherî, doğum tarihini Hicrî 343 olarak vermektedir. Hicretten sonra H.S. 502 de ölmüstür. Aslen Isfaha ...

                                               

Lina Ben Mhenni

Lina Ben Mhenni, Tunuslu kadın aktivist, blog yazarı, eğitimci ve dilbilimci. 2011deki Tunus Devrimi ve sonraki yıllarda yaptığı çalısmalarla uluslararası alanda tanındı.

                                               

Panini

Pānini), Hindistanda yasamıs) Sanskrit dil bilimci. Tarihte, dil kuralları ve söz varlığı ile ilgili çalısan ilk bilim insanlarındandır. Sanskrit diliyle ilgili çalısmaları ile bilinir.

                                               

Erich Prunč

Erich Prunč Avusturyalı bir dilbilimci, Slavistik uzmanı ve çeviribilimci, edebiyat tarihçisi ve sairdi. 1988den 2010a kadar Graz Üniversitesi Kuramsal ve Uygulamalı Çeviribilim Enstitüsünde çeviri çalısmaları için üniversite profesörü olarak der ...

                                               

Francisco Rodríguez Adrados

Rodríguez Adrados 29 Mart 1922de Salamanca, Ispanyada doğdu. Salamanca Üniversitesi ve Madrid Complutense Üniversitesinde eğitim gördü. Eserlerinde çoğunlukla Antik Yunan ve günümüz Yunanistan Tarihi konularına değindi. Kariyerinin büyük kısmında ...

                                               

Curt Witlin

Ortaçağ Katalan Dili ve Edebiyatı konusunda uzmandı. 1997de "Katalan Arastırmaları Enstitüsü" ne üye olarak katıldı. 1990dan 1993e kadar Kuzey Amerika Katalanlar Derneğinin baskanlığını yaptı.

                                               

Ghilad Zuckermann

Ghilad Zuckermann, dil bilimci, Adelaide Üniversitesi Dil Fakültesi baskanı, Sangay Uluslararası Çalısmalar Üniversitesi seçkin gezici profesörü, Weizmann Bilim Enstitüsünde gezici bilim insanı.

                                               

Yazı dili

Yazı dili bir ülkede konusulan ağızlardan birinin yazılı anlatımlar için kabul edilmis biçimidir. Ölçünlü dil, standart dil olarak da belirtilir. Dünyada konusulan dillerden bazıları, tarihten bugüne dek yazılı kullanıma da girmis, zamanla gelise ...

                                               

Whataboutism

Whataboutery olarak da bilinen Whataboutism, kendi argümanlarını doğrudan çürütmeden veya çürütmeden, rakibin ikiyüzlülüğünü suçlayarak konumunu gözden düsürmeye çalısan tu quoque mantıksal yanılgısının bir çesididir. Whataboutism, özellikle Sovy ...

                                               

Anlambilim

Anlambilim, anlam bilimi ya da semantik, anlamları inceleyen bilimdir. Anlam bilimi felsefî ya da mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı açıdan ele alınabilir. Felsefî ya da mantıksal yaklasım, göstergeler ya da kelimeler ile bunların gö ...

                                               

Bilissel dilbilim

Bilissel dilbilim, psikoloji ve dilbilim kaynaklı arastırma ve bilgileri bir araya getiren disiplinlerarası bir dilbilim dalıdır. Dilin bilisle nasıl etkilesime girdiğini, dilin düsüncelerimizi nasıl olusturduğunu ve dilin zaman içindeki ortak zi ...

                                               

Bulanıklık

Bulanıklık veya belirsizlik, bir cümlenin, ifadenin veya çözümün açıkça tanımlanmadığı ve birkaç yorumu makul kıldığı bir anlam türüdür. Bu nedenle, amaçlanan anlamı sınırlı sayıda adımla bir kurala veya sürece göre kesin olarak çözülemeyen herha ...

                                               

Demonim

Demonim, belirli bir yerin sakinlerini veya yerlilerini tanımlamak için söz konusu yerin adından türetilmis kelimedir. Bu son zamanlarda icat edilmis bir terimdir; daha öncesinde ise gentilic Oxford Ingilizce Sözlüğü tarafından kullanıldı. Çindek ...

                                               

Essesli

Essesli, sestes veya homofon ; söylenisleri aynı, anlamları farklı olan. Essesli kelimelerin yazılısları her zaman aynı olmayabilir. Eğer telaffuzun yanı sıra yazılısları da aynı ise homonim olarak adlandırılırlar. -Telaffuzuna bakılmaksızın- yaz ...

                                               

Alfred Korzybski

Alfred Habdank Skarbek Korzybski, genel anlambilimin kurucusu sayılan Polonya asıllı Amerikalı bilim adamı ve düsünür. Dili kullanma ve dile tepki verme biçimlerinin incelenip arındırılması yoluyla insanın düsüncelerini kusaktan kusağa aktarma ye ...

                                               

Rol (dilbilim)

Rol, theta rolü veya θ-rolü, üretici dilbilgisinde eylem tarafından ad öbeklerine yüklenen ve basın anlamsal içeriğiyle belirlenen anlambilimsel özelliktir. Örneğin, koymak fiili üç üye gerektirir: 1) Öğrenci 1 kitabını 2 sıraya 3 koydu. Yukarıda ...

                                               

Sapir-Whorf hipotezi

Sapir-Whorf hipotezi ya da dilsel görecelik ; dilbilimindeki temel anlamı, insan düsüncesinin yerel dillerden çok yoğun bir sekilde etkilendiğini göstermektir. Bir insanın kendi dilinde belirli bir düsünce yapısı olusmustur ve bu insan baska bir ...

                                               

Semantic MediaWiki

Semantic MediaWiki, MediaWikiye yapılan ve wiki sayfalarındaki anlamsal veriyi etiketlemeye yarayan bir gelistirmedir. Bu sayede bir wiki, anlamsal wiki seklini almaktadır. Bu sekilde etiketlenmis veriler, anlamsal aramalarda, ilgili sayfaların b ...

                                               

Tümleme (mantık)

Mantıkta, tümleme ya da değilleme verilen bir P {\displaystyle P} önermesini P {\displaystyle P} değil" önermesine dönüstüren bir islemdir. Bu yeni önerme P {\displaystyle P} doğru olduğunda yanlıs, yanlıs olduğunda doğru değerine sahip olur. Dol ...

                                               

Anlatıbilim

Anlatı bilimi, anlatı kavramını inceleyen bilim dalı. Anlatı bütün zamanlarda, toplumlarda ve yerlerde mevcuttur. Bu yüzden, anlatı insanlık tarihiyle baslar ve insanlığın, halkın ve toplumun içinde her zaman var olmustur. Ama, ancak bazı anlatıl ...

                                               

Altplan

Alt plan herhangi bir hikâye veya ana kurgu için destekleyici bir yan hikâye veya ikincil bir kurgu koludur. Alt plan, zaman ve yerine göre veya konusal anlam içinde, ana kurguya bağlanabilir. Alt plan genellikle kahraman ya da antagonist dısında ...

                                               

Anlatı

Anlatı veya kıssa ; roman, hikâye, masal, senaryo vb. kurgusal veya kurgusal olmayan edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimidir. Anlatı insan yaratıcılığının ve toplumu etkileme sanatının bir yüzüdür. Bazen "hikâye" sözü "anlatı"nın es an ...

                                               

Biçem Alıstırmaları

Biçem Alıstırmaları Raymond Queneaunun 1947 tarihli eseridir. Hiç bir edebi türe ait olmayan, bir dilbilim kitabı gibi değerlendirilebileceği gibi mizah kitabı olarak da okunabilen Biçem Alıstırmaları, Queneaunun en önemli eseridir. Kitap, "önced ...

                                               

Birinci sahıs anlatıcı

Birinci sahis anlatıcı, bir öykünün bir kisi tarafından, kendi adına ve kendisi hakkında konusarak anlatıldığı anlatım türüdür. Anlatıcı karakterlerden biridir. Birinci sahıs anlatıcı tekil veya çoğul olabilir, eserdeki belli bir bakıs açısını te ...

                                               

Çatısma (anlatı)

Dramatik anlasmazlık, edebi metinlerde dramatik anlasmazlık veya ihtilaf. Bir hikâye içerisindeki güçlerin karsı karsıya gelmesi veya çatısması ile olusur. Latincede conflictus anlamına gelen bu cümlenin kelime manası karsı karsıya gelme, müsadem ...

                                               

Dramatik yapı

Dramatik yapı, film ya da oyun gibi bir dramatik isin yapısı. Birçok alim dramatik yapının analizini yapmıstır. Bu analizler ilk kez Aristoteles tarafından Poetika eserinde baslatılmıstır. Bu da MÖ 335 senesine denk gelir.

                                               

Güvenilmez anlatıcı

Güvenilmez anlatıcı, edebiyatta, filmlerde ya da tiyatro oyunlarında güvenilirliği ciddi anlamda riskli olan anlatıcı. Terim, 1961 senesinde Wayne C. Boothun The Rhetoric of Fiction eserinde ortaya çıkmıstır. Bu tarz bir anlatım yöntemi yazar tar ...

                                               

Hatalı baskahraman

Hatalı baskahraman, kurguda, romanın konusunun daha sarsıcı ve unutulmaz olabilmesi için, izleyicileri önyargılarla kandırarak yapılan edebî bir tekniktir. Bu teknikte bir karakter kurgu boyunca izleyiciye baskahramanmıs gibi gösterilir ve sonrad ...

                                               

Hikâye aracı

Hikâye aracı tek amacı anlatının ilerlemesini sağlayan veya altarnetif olarak hikâyedeki bölümlerde zorluklar çıkmasına sebep olan, hikâyedeki nesne veya karakterlere verilen addır. Hikâyedeki, okuyucuyu rahatsız edebilen veya asırı sasırtan, yap ...

                                               

Hikâye yapısı

Öykü yapısı, bir öykü yazılırken bağlı kalınan edebi yapıya verilen isimdir. Genel olarak serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden olusur. Serim bölümünde tüm karakterler ve bu karakterlerin içlerinde bulunduğu durum anlatır. Bu sırada bir de sorun an ...

                                               

Ikinci sahıs anlatıcı

Ikinci sahıs anlatıcı, bir edebi metinde ana kahramana anlatıcının ikinci sahısla hitap etmesini anlatmak için kullanılan bir edebiyat terimidir. Türkçede bu is için "sen" veya "siz" zamirleri kullanılabilir. Örnek olarak: Sen bunun gibi bir yerd ...

                                               

Ikincil oyuncu

Ikincil oyuncu, Deuteragonist, Edebiyatta, üçüncü aktör olan tritagonistten önce gelen ikinci en önemli karakterdir. Deuteragonist kurgudaki komplo ve uyusmazlıklara göre ana karakter olan protagonistten yana veya karsıt durumda rol alabilir. Kur ...

                                               

Karakter (sanatlar)

Karakter, bir kisinin, roman, tiyatro veya film gibi anlatı veya etkileyici bir sanat türünde sunum sekline denir. Eski yunanca olan kharaktêr kelimesinden türeyen kelimenin bu anlamdaki ilk kullanımı Ingilizcenin restarasyon döneminde görülmüstü ...

                                               

Komedi romanı

Komedi romanı veya Güldürü romanı, edebiyatta bir roman tarzıdır. Bu tür romanların kahramanları adeta sıradan insanlardır. Birçok hallerde onlar eğitim görmemis ya da sonradan görme kisilerdir. Komedi romanlarını 3 türe veya daha fazla ayırmak o ...

                                               

Kurgusal karakter

Hayâlî karakter, gerçek hayatta olmayan, yasamayan ve/veya yasamamıs; bir sanat eserinin, bir oyunun veya bir teorinin kurgu dinamiklerinden birini veya birkaçını olusturan ya da belirli bir kurgunun yeniden örülmesine etkiyen, gerçek hayatta var ...

                                               

Macera romanı

Macera romanı, macera, risk alma, heyecanlı olaylar ve fiziksel tehlike gibi öğeleri konu edinen romandır. Elestirmen Don DAmmassa, türü su sekilde tanımlamıstır: Bir macera kahramanın günlük hayatının dısında meydana gelen ve genellikle tehlike ...

                                               

Mimesis

Mimesis, doğa ve insan davranısının sanatta ve edebiyatta taklide dayanan temsilidir. Aristoteles tarafından sanatın rolünün" doğanın taklidi” olduğunu ileri sürerken kullanılmıstır. Yunanca taklit anlamına gelir. Aslında Platon ’nun eserlerinde ...

                                               

Odak karakter

Odak karakter, herhangi bir anlatıda seyircinin ilgisinin ve dikkatinin büyük ölçüde onda olduğu karakter. Odak karakter genelde protagonist karakter yani bas karakterdir. Bununla beraber "odak karakter" ve "protagonist" karakterin ayrı olduğu za ...

                                               

Paranoya romanı

Paranoya romanı, edebiyat′da bir roman türü. XX. yüzyıldan itibaren yaygınlasmaya baslamıstır. Paranoya romanları bazen gerçekliğin özel doğasını arastırıyor. Bu tür romanlarda insan yapısının bir parçası olan paranoya en önemli konumdadır. "Para ...

                                               

Plan (anlatı)

Plan, neden sonuç etkisiyle veya tesadüfi bir sekilde her kısımda birbirleriyle iliskisi olan ve toplamda hikayeyi yaratan olayların dizilimi için kullanılan bir edebiyat terimdir. Genellikle bu olarlar diziminin ne derece çok sanatsal ve duygusa ...

                                               

Psikolojik korku

Psikolojik korku, okuyucuları, izleyicileri veya oyuncuları korkutmak, rahatsız etmek veya germek için zihinsel, duygusal ve psikolojik durumlara dayanan bir korku ve psikolojik kurgu alt grubudur. Bu alt tür sıklıkla psikolojik gerilim türünün i ...

                                               

Sınırlı üçüncü sahıs anlatıcı

Sınırlı üçüncü sahıs anlatıcı, bir öykünün bir üçüncü sahıs tarafından; fakat sadece bir karakterin bakıs açısından anlatıldığını belirten bir edebiyat terimidir. Anlatıcı diğer karakterlerin duygu ve düsüncelerini de bir karakterin bakıs açısınd ...

                                               

Süper kahraman romanları

Süper kahraman romanları′nda esas kahraman Süper kahraman′dır. Onlar en çok Amerikan çizgi romanlarında karsıya çıkıyor. Süper kahraman′ları bu romanlarda adeta beklenmedik yerlerde görebilmek mümkün. Devamlı kötüler ile ve kötülüklerle mücadele ...

                                               

Tanrısal anlatıcı

Tanrısal anlatıcı, bir öykünün, öyküdeki tüm detayları bilen bir üçüncü sahıs tarafından anlatıldığını belirten bir edebiyat terimidir. Anlatıcı tüm karakterlerin duygu ve düsüncelerini bilen, "tanrı gibi" bir kisidir. Tanrısal anlatıcının bir av ...

                                               

Tezat karakter

Tezat karakter kurguda, diğer karakterlerin, karakter özelliklerini vurgulayabilmek adına, kendi tezat özelliklerininden sıkça bahsedilen ve diğer karakterlere ters düsen karakter özelliğine denir. Bir tezat karakter için tamamlayıcı rol olarak d ...

                                               

Tip karakter

Tip, Türk edebiyatında da görülen, günlük yasantının izlerini tasıyan ve tek bir özellikle karsımıza çıkan tiyatro ve roman kisisidir. Tip bireysel özellikler tasımaz, bulunduğu toplumun ve dönemin özelliklerini yansıtır. Hikâyenin tümünde tek bi ...

                                               

Askerî argo

Askerî argo, askerî personel tarafından kullanılan, kökeni silahlı kuvvetler argosuna dayanan terimler bütünüdür. Askerî mizah da bir tür argodur. Genellikle kısaltmalardan olusan bu terimler askerî kavram ve olgulardan da beslenmektedir. Askerî ...

                                               

Beyaz Anglo-Sakson Protestan

Beyaz Anglo-Sakson Protestan, ABDde yasayan beyaz ırktan olan Anglo Saxonların Hristiyanlıkın Protestan mezhebine mensup olanlarına verilen isimdir. Daha çok kısaltması olan WASPın kelime olarak okunması seklinde söylenir. ABDde yasayan tüm Anglo ...

                                               

Boi (cinsiyet kimliği)

Boi, bir kisinin cinsiyet kimliği için söylenen LGBT ve butch ve femme topluluklarındaki argo kelimedir. Bazı lezbiyen topluluklarında, artan çesitli cinsiyet ifadelerinin kabul görmesi yanı sıra, insanların kendilerini bir boi olarak tanımlamala ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →