ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 102                                               

Keynesyen ekonomi

Keynesyen ekonomi, 20. yüzyıl Ingiliz ekonomist John Maynard Keynesin görüslerini temel alan bir makroekonomik teoridir. Keynes ekonomisi özel sektörün ağırlıklı olduğu ama devlet ve kamu sektörünün büyük role sahip olduğu bir karma ekonomiyi sav ...

                                               

Klasik yönetim yaklasımı

Klasik yönetim yaklasımı 18.yüzyılın yarısından bu yana büyük bir hızla gelisen sanayilesme hareketi toplumların sosyal,siyasal,kültürel yapılarında önemli ve köklü değisimlere neden olduğu gibi örgütlerin yapısında ve yönetim anlayısında önemli ...

                                               

Malthusçuluk

Thomas Robert Malthus, nüfusun halkın kullandığı geçim araçlarından daha hızlı gelistiğini ve kapitalizm kosullarında isçi sınıfının yoksulluğunun, isçilerin kapitalist sömürüsü nedeniyle değil, nüfusun hızlı gelismesi sebebiyle meydana geldiğini ...

                                               

Mutualizm (ekonomik teori)

Mutualizm, anarsizmin bir türüdür. Serbest piyasa ve intifa temelli bir sosyalist toplumu savunur. Bu sistemin bir uygulaması minimum faizde kredi veren bir karsılıklı kredi bankası üzerindendir. Mutualizm, emek değer teorisinden ekonomik değer b ...

                                               

NAIRU

NAIRU bir diğer ifadeyle, enflasyonu arttırmayan issizlik oranı olarak ifade edilmektedir. Ilk kez 1975 yılında Modigliani tarafından NIRU seklinde "enflasyonist olmayan issizlik oranı" olarak ortaya atılmıstır. Monetarizmin kurucusu sayılan Milt ...

                                               

Rosher Kuramı

Rosher kuramı, ekonomik sürecin tarih arastırmalarıyla incelenebileceği savı. Ekonomi alanında Alman tarihçi okulunun kurucusu W. Rosherdir. Rosher, 1843 yılında yayımladığı Tarihçi Yönteme Göre Ekonomi Politikası Dersleri adlı yapıtıyla bu okulu ...

                                               

Tiebout modeli

Tiebout modeli ya da Tiebout hipotezi, iktisatçı Charles Tieboutnun 1956 yılında yayımlanan "A Pure Theory of Local Expenditures" baslıklı makalesinde ortaya konan kamu hizmetlerinin yerelsellestirilmesi ve bunun etkinliğini gösteren bir modeldir ...

                                               

Yoksullastıran büyüme

Yoksullastıran büyüme, ilk kez Jagdish Bhagwati tarafından 1958 yılında ortaya atılan, bir ülkedeki ekonomik büyümenin yoksulluğa sebep olabileceğine dair teori.

                                               

Filistinizm

Filistinizm, felsefe ve estetik alanlarında dar kafalı, estetik duyarlılığı olmayan, liberal kültürden yoksun, cahil ve zevksiz anlamına gelen bir terimdir; özellikle Ingilizlerce kullanılan sanat tabiridir. Kültür ve sanattan hiç anlamayan ya da ...

                                               

Felsefi gerçekçilik

Felsefi gerçekçilik, ruhçu ve maddeci gerçekçilikten farklı olarak, çağdas felsefi gerçekçilik; bizim gerçekçiliğimizin bazı yönlerini, kavramsal semaları, dilbilimsel uygulamaları, inançların ontolojik olarak bağımsız olduğu inancıdır.

                                               

Ideoloji teorisi

Ideoloji kuramı ya da teorisi, bir bilinç formasyonu olarak ideolojinin yapısı, isleyis mekanizmaları, ideolojinin fonksiyonları ve öteki bilinç biçimleriyle iliskileri ve ayrımlarını konu edinen ve kuramsal olarak bu alanı açıklamaya çalısan teo ...

                                               

Istisnacılık

Istisnacılık, bir canlı türünün, ülkenin, toplumun, kurumun, hareketin, bireyin veya bir zaman sürecinin "istisnai" olduğu algısı veya inancıdır. Terim, belirtilmis olsun veya olmasın bir sekilde üstün olunduğu fikrini de tasır. Her ne kadar orta ...

                                               

Iyi ideası

Iyi ideası ya da Platon felsefesindeki bir kavramdır. Platonun cumhuriyet diyaloğunda Sokrates karakteriyle anlatılır. Bu form, eğitim gören bir filozofun bir filozof-krala ilerlemesini sağlayan formdur. Açıkça görülemez veya açıklanamaz, ancak k ...

                                               

Olan-olması gereken sorunu

Olan-olması gereken sorunu, Iskoç filozof David Hume tarafından ortaya atılmıstır. Birinin olması gerekenleri olanlara veya daha doğru bir tabirle olgusal önermelere dayandırmasıdır. Hume, olgusal önermeler ile ahlaki önermeler arasında önemli bi ...

                                               

Perspektivizm

Perspektivizm, Türkçe anlamı bakısaçıları çokluğu olan sözcük. Bu kavram, Friedrich Nietzschenin felsefesinin genel olarak yöntemsel konumunu göstermektedir. Buna göre yasam, ancak perpektifler çokluğuyla anlasılabilir ve değerlendirilebilir. Tek ...

                                               

Postanalitik felsefe

Postanalitik felsefe, Ingilizce konusan ülkelerde baskın düsünce ekolü olan analitik felsefeden kopmayı ifade eder. Postanalitik felsefe Richard Rorty, Donald Davidson, Hilary Putnam, W.V.O. Quine ve basta olmak üzere genel olarak çağdas Amerikan ...

                                               

Senkretizm

Senkretizm" sözcüğünden gelmistir), sıklıkla çesitli düsünce okullarının uygulamalarını ve yollarını karıstırarak ayrı veya çeliskili inançları birlestirmek veya birlestirmeyi denemektir. Özellikle teolojide ve din mitolojisinde basta birbirinden ...

                                               

Büyük Çöküs

Büyük Çöküs, evren biliminde Evrenin nasıl sonlanacağıyla ilgili üç olası senaryodan biridir. Bu üç senaryo, Rus bilim adamı Aleksandr Fridman tarafından 1922 yılında ortaya atılmıstır. Büyük Çöküs Senaryosuna göre Evrenin genislemesi, kütleçekim ...

                                               

Cooper çifti

Yoğun madde fiziğinde, Cooper iletken çifti veya bina kontrol sistemi iletken çiftinin belli kosullarda düsük sıcaklıkla sınırlanmasının elektron iletkeni olduğu ilk kez 1956 yılında Amerikalı fizikçi Leon Cooper tarafından tanımlanmıstır. Metal ...

                                               

Feynman diyagramı

Teorik fizikte Feynman diagramları bir Feynman diyagramının davranısını düzenleyen matematiksel ifadelerin resimsel sunumlar katılarak diyagram tarafından açıklandığı gibi atomaltı parçacıklarların davranısları gösterilmistir.Bu semalar bunları b ...

                                               

Ivmeli Referans Sistemi

Ivmeli referans çerçevesi, ivmesi olan bir referans çerçevesidir. Genel olarak sıfırdan farklı bir ivme algılar. Kavisli uzay-zamanda tüm çerçevelerin eylemsiz olmayan durumu vardır. Eylemsiz olmayan çerçevelerdeki hareket kanunları eylemsizlik ç ...

                                               

Ad hoc hipotez

Bilimde ve felsefede, bir teoriyi yanlıslanmaktan kurtarmak için teoriye eklenen hipoteze ad hoc hipotez adı verilir. Ad hoc hipotezler genellikle bir teorinin modifiye edilmemis hali tarafından beklenmeyen anomalilerin yerini doldurmak için kull ...

                                               

Adil dünya inancı

Adil dünya inancı, dünyanın adil bir yer olduğu, insanların hayatta hak ettiklerini yasadıkları; kötü seylerin kötü insanların basına, iyi seylerinse iyi insanların basına geldiğini varsayan hipotez. Insanlar; iyilerin ödüllendirildiği, kötülerin ...

                                               

Nadir Dünya hipotezi

Gezegen astronomi ve astrobiyolojide, nadir dünya hipotezleri, hayatın kaynağının ve dünyadaki gibi üreme, çok çekirdekli organizmaların evriminin biyolojik bir kompleksliğe ulasmasında astrofiziksel ve jeolojik durumların ve olayların umulmadık ...

                                               

Riemann hipotezi

Riemann hipotezi, matematik alanında ilk kez 1859 yılında Bernhard Riemann tarafından ifade edilmis ve henüz çözülmemis bir problemdir. Bu hipotez kısaca söyledir: Bazı pozitif tam sayıların kendilerinden küçük ve 1den büyük tam sayıların çarpımı ...

                                               

Riepl yasası

Riepl Yasası, 1913 yılında Wolfgang Riepl tarafından öne sürülen medya ve iletisim tezi. Bu teze göre; eski ve daha basit medya ve iletisim araçları, yeni ve gelismis araçların karsısında değerini tamamen kaybetmez ve popülerliği değisse de, kull ...

                                               

Wiseman hipotezi

Tablet teorisi olarak da bilinen Wiseman hipotezi, P. J. Wisemanın New discoveries in Babylonia about Genesis kitabında savunduğu üzere Tekvinin yazarı ve kompozisyonu ile ilgili teorisidir. Güncellenmis versiyonu olan Ancient records and the str ...

                                               

Iletisim Dörtgeni

Iletisim Dörtgeni Friedemann Schulz von Thun tarafından gelistirilen bir iletisim modelidir. Bu modele göre bir mesaj dört farklı sekilde yorumlanır. Bu dört farklı yorumlama yöntemi, gönderilen mesajın anlasılma ihtimallerini de kapsamaktadır. H ...

                                               

Kitle iletisim kuramları

Tarih boyunca insanlar iletisim aracılığıyla birbirleriyle iliskiler kurmus ve ortak bir toplum düzeni olusturmustur. Özellikle Sanayi Devriminden sonra ortaya çıkan kapitalist düzen ve kitle toplumu nedeniyle iletisim arastırmalarına olan önem a ...

                                               

Benfordun savı

Benfordun savı, birinci-tam sayı savı olarak da anılır. Buna göre birçok pratik gerçek hayat verileri kaynakları bir seri sayı listesi olarak verilirse en kullanılan ilk rakam 1dir ve diğer ilk rakamlara gelince kullanılan tam sayıların değerleri ...

                                               

Matematiksel istatistik

Matematiksel istatistik, istatistiksel veri toplama tekniklerinin aksine, matematiğin bir dalı olan olasılık teorisinin istatistiğe uygulanmasıdır. Bunun için kullanılan özel matematiksel teknikler arasında matematiksel analiz, doğrusal cebir, st ...

                                               

Istatistiksel yığın

Istatistiksel yığın yahut anakütle yahut evren kavramı istatistik biliminde belirli bir konudaki tüm değiskenlerin ölçülebilecek değerlerini ifade eder. Örneğin; Türkiyede bulunan kisiler bir istatistiksel yığın değil, bunların mümkün sayısı bir ...

                                               

Atom teorisi

Kimya ve fizik biliminde atom teorisi; maddenin atom adı verilen süreksiz ve ayrık yapılardan olustuğunu belirten, maddenin doğası üzerine bir bilimsel teoridir. Antik yunanda felsefi bir kavram olarak baslayan bu düsünce, 19. yy baslarında kimya ...

                                               

Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi

Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi) kuralları moleküllerin sekillerini tahmin etmede kullanılır ve değerlik elektron çiftlerinin birbirlerini elektrostatik kuvvetle itmesi temeline dayanır. Teorinin yaratıcısı olan bilim adamlarına atfen Gille ...

                                               

Trouton yasası

Trouton yasası çoğu sıvının kaynama noktası sırasındaki buharlasma entropisinin yaklasık 85-88 J K −1 mol −1, olduğunu söyler Bu buharlasma entropisi buharlasma entalpisinin kaynama sıcaklığına oranıdır. Yasa ismini Frederick Thomas Troutondan al ...

                                               

Entropi kütle çekimi

Modern fiziğin bir teorisi olan entropik çekim kuvveti, kütleçekiminden bir entropik kuvvet olarak bahsetmektedir. Çekim kuvveti kuantum alan teorisi ve gluon ile temel etkilesimi olmayan, ancak bir olasılık, fiziksel sistemler kendi entropilerin ...

                                               

Genel göreliliğe alternatif teoriler

Genel göreliliğe alternatif kuramlar, Albert Einsteinın genel görelilik teorisi yarısmasında kütleçekim olayını açıklamak için yapılan fiziksel teorilerdir. Örneğin maddenin kütleye bağlı olarak bir çekim kuvvetine sahip olmasıdır veya galaksimiz ...

                                               

Gökkusağı kütle çekimi teorisi

Gökkusağı kütleçekimi teorisi, bir prizmanın ısığa etki edis sekli gibi kütleçekiminin farklı dalga boylarında etki ettiğini söyler. Gökkusağı Kütle Çekimi veya "kütleçekiminin gökkusağı" Teorisine göre ısığın farklı dalga boyları farklı kütleçek ...

                                               

Her seyin teorisi

Her seyin kuramı, bilinen tüm fizik fenomenlerini bağlayan, onları tümüyle açıklayan ve yürütülen herhangi bir deneyin sonucunu prensipte tahmin edebilen kuramsal fizikte farazi bir kuramdır. Kuram; kuvvetli etkilesim, elektromanyetik etkilesim, ...

                                               

Kozmolojik sabit

Kozmolojide, kozmoloji sabiti uzaydaki vakum enerjisinin değeridir. Baslangıçta esasen Einstein tarafından genel izafiyet teorisine ek olarak "yerçekimi tedbiri" ve kabul edilen evren sabitini elde etmek için 1917 yılında ortaya atılmıstır. Einst ...

                                               

Kütle çekimi teorisi tarihi

Fizikte, yerçekimi teorileri kütleli cisimlerin hareket mekanizmalarını kapsayan etkilesimleri esas alır. Antik zamanlardan bu yana birçok Yerçekimi teorisi ortaya atılmıstır.

                                               

Kütleçekimi alanı

Kütleçekimi alanı, ağırlıklı bir kütlenin baska ağırlıklı bir kütle üzerinde olusturduğu kuvveti açıklamak için kullanılan bir modeldir. Yerçekim alanı, yer çekim mucizesini açıklamak için kullanılır. Birimi newton bölü kilogram ’dır. Orijinal ka ...

                                               

Süper kütleçekimi

Kuramsal fizikte, süper kütleçekimi genel görelilik kuramı ve süpersimetriyi birlestiren bir alan kuramıdır. Süper kütleçekiminde, süper simetri bölgesel simetridir. Süper simetrinin üreteçleri Poincaré grubu ve süper-Poincaré cebiri ile sarılmıs ...

                                               

Yer çekimi için Gauss yasası

Fizikte -ayrıca yer çekimi için Gauss akı teoremi olarak bilinen- Gauss yer çekimi yasası, Newtonun evrensel çekim yasasına temelde esdeğer olan fizik yasasıdır. Her ne kadar Yer çekimi için Gauss yasası Newtonun yasasına denk olsa da, pek çok du ...

                                               

Yılmaz kütleçekimi teorisi

Yılmaz kütleçekim kuramı, Türk teorik fizikçi Hüseyin Yılmaz tarafından ortaya atılan ve daha sonra birkaç kisinin de birlikte katkı verdiği, düsük çekimli alanlarda Einsteinın genel görelilik kuramı ile örtüsen ancak olay ufkuna izin vermeyen do ...

                                               

Harshad sayı

Eğlence matematiğinde Harshad sayı rakamları toplamına tam bölünebilen tam sayılara denir. Harshad özelliğini sağlayan sayma tabanına n dersek sayılar n-Harshad veya n-Niven olarak da söylenirler. Hindistanlı matematikçi D. R. Kaprekar tarafından ...

                                               

Amerikan karsıtlığı

Anti-Amerikanizm, Amerikan karsıtı duygular, politikalar, kültür, toplum, ekonomi ya da Amerika Birlesik Devletlerinin uluslararası politikasına, Amerikanın Orta Doğuda ve yeryüzündeki Amerikan çıkarlarına, Israil ve Rusya ayrıca demokrasi, adale ...

                                               

Anti otoriteryanizm

Anti-otoriteryenizm veya otorite karsıtlığı, "topluluğun bir otoriteye teslim olduğu bir sosyal biçim" seklinde tanımlanan otoriteryenizmin karsıtıdır. Anti otoriteryenler genellikle kanun önünde mutlak esitliğe ve genis sivil özgürlüklere inanır ...

                                               

Antisiyonizm

Antisiyonizm, Siyonizm karsıtlığıdır. Terim, Yahudi ve demokratik bir devlet olarak tanımlanan modern Israil devletine karsı bir muhalefet olarak tanımlanmaktadır.

                                               

Ayrılıkçı feminizm

Ayrılıkçı feminizm kadın ve erkek arasındaki cinsel farklılıkların giderilemeyeceği inancına bağlı olarak heteroseksüel iliskileri desteklemeyen bir feminizm türüdür. Ayrılıkçı feministler, genellikle, erkeklerin feminist harekete katkı yapamayac ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →